Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Thị Trấn Vương, Tiên Lữ, Hưng Yên
Điện thoại: 0223872182
 • Trần Thị Thắm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CTCĐ- TTMG- Giáo viên 5 tuổi
  • Điện thoại:
   0982372743
  • Email:
   tranthithamtuan@gmail.com
 • Vũ Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng tổ nhà trẻ
  • Điện thoại:
   037025133
  • Email:
   vuthuy1908.hy@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0342657061
  • Email:
   c0198tl.hungyen@moet.edu.vn
 • Vũ Thị Mến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   p.Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0916890566
  • Email:
   vuthimen1982@gmail.com
 • Nguyễn Văn B
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nvb@edu.vn
 • Nguyễn Văn A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0986857789
  • Email:
   nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn